Halverwege starten

En dat is ook weer zoiets, hoe krijg je het voor elkaar om onderweg een route  halverwege te beginnen met je Garmin Zumo. En dat is best lastig. Hieronder is hoe ik dat doe.

In tegenstelling tot de oudere generatie krijg je de route niet fatsoenlijk in beeld na het opstarten, tenzij je kiest voor het beginpunt, want dan komt de route wèl in beeld. Kies je voor een van de andere punten (oranje vlaggetjes), dan maakt je GPS een route naar dat punt en gooit alles wat daarvoor zat weg. Kies je voor het eindpunt dan maakt de Zumo een heel nieuwe route naar het einde en dat wil je al helemaal niet.

Na de keuze voor het beginpunt komt de route wel compleet in beeld en kun je op zicht, dus op de kaart van je GPS, naar de route rijden. Dat is best te doen indien de afstand niet te groot is. Wel moet je, als je eenmaal op route bent, deze opnieuw starten als je ook de routebegeleiding wilt horen en zien want door het missen van het startpunt is dat gestopt.
Een oplossing zou kunnen zijn om in te zoomen op de route naar het punt waar je wilt starten. Heb je dat gevonden, zoom dan heel goed in zodat je een waypoint kunt maken op de weg. Sla dat punt op, stop het navigeren van de route en maak vervolgens een nieuwe route naar je verse waypoint. Bij het einde sta je dan op de route en kun je deze gewoon opstarten. Bij een route met zachte punten kun je de route simpel vervolgen naar het eindpunt. Bij meerdere harde punten in het overzicht (Oranje vlaggetjes) is het wat lastiger om de juiste te kiezen, maar zodra je merkt dat het verkeerd zit, kun je altijd opnieuw de route starten of met de daartoe bestemde knop een vlaggetje overslaan.

Een andere methode is om in het menu ‘Navigatie’ de GPS simulator aan te vinken. Na het starten van de route naar het eerste punt van de lijst, en het beantwoorden met ‘nee’ op de vraag of je de route wilt simuleren,   kun je de simulator weer uitzetten, waarna de route in je toestel blijft staan. Je kunt er vervolgens naar het gewenste startpunt rijden. Voor het overige geldt hetzelfde als hierboven beschreven.

 

 

 

Route herberekend en nòg fout.

Ik hoor wel eens, ik heb die route in BaseCamp herberekend met m’n eigen kaart, en nog claimt m’n Zumo dat de route in een andere kaartversie is gemaakt. Hoe kan dat?

Daar is een simpele verklaring voor hoewel ik moet toegeven dat ik daar in het begin ook helemaal gek van werd. Zo hadden wij een Zumo 350 en een Zumo 660 in huis waarvan de eerste met een NTU kaart werkte en de tweede met de NT kaart.
En dan maak je een route in NTU voor de Zumo 350 om deze daarna te dupliceren en te laten herberekenen in NT voor de Zumo 660.  Klaar, denk je dan. Maar bij het laden van de route gaat die Zumo 660 toch herberekenen, ook al staat herberekenen uit. Het blijkt dat bij het omzetten van de NTU naar de NT versie de kaartversie NIET wordt gewijzigd waardoor de Zumo 660 meteen op het verkeerde been wordt gezet.

De oplossing is simpel:
Na het dupliceren van de route en voordat deze wordt herberekend op de juiste kaart moet de route even worden gewijzigd qua profiel naar het profiel “Direct”. Deze bevat feitelijk alleen de punten en een directe lijn tussen die punten, dus bij het kiezen van “Direct” worden de dan onnodige kaartgegevens verwijderd. Die hebben in dit profiel namelijk geen nut. Na deze aktie kan het profiel in BaseCamp weer worden teruggezet naar het bij de oorspronkelijke route gebruikte profiel en kan de route nu worden herberekend met de gewenste kaartversie. En dan gaat het goed.

 

 

 

 

 

Garmin routes, tracks & TomTom tracks

Algemeen

Routes komen voor de motorrijders doorgaans in 5 verschillende vormen beschikbaar, waarvan 1 exemplaar de aloude papieren versie voor de vertrouwde route-rol is, 1 voor de met name oudere TomTom Riders als ITN bestand en de overige 3 voor Garmin GPS toestellen alsmede voor de TomTom 4X/4X0 serie in een “.gpx”-bestand. De minder verspreide exoten voor Tripy of Google Earth laat ik verder buiten beschouwing. Met behulp van BaseCamp of  zelfs Verkenner zijn er diverse methodes om deze bestanden eenvoudig in het toestel te laden. Over Mapsource, waarmee nog de oudere toestellen kunnen worden bediend, zullen we het hier niet meer hebben.


Goed, naast het papierwerk en ITN dus 3 verschillende GPX versies en welke je nodig hebt is meestal afhankelijk van het aanwezige kaartmateriaal in de GPS.

GPS routes voor TomTom

Voor het gebruik van de alom gebruikte GPX bestanden (en dat is toch de standaard voor o.a. routes) is er eigenlijk maar 1 echt geschikt voor de TomTom en dan ook nog alleen voor de laatste serie Riders van TomTom, namelijk de Rider 4X(0) serie. En binnen dat bestand zou eigenlijk alleen maar een track (=spoor) aanwezig moeten zijn want alleen die zal conform de intenties van de routemaker door de Rider 100% worden omgezet, afhankelijk van het aanwezige wegennet op de kaart.  Bij gebruik van een Garmin route bestand worden alleen de via-punten gebruikt met daarbij een compleet nieuwe berekening door de Rider afhankelijk van de instellingen van het toestel.


GPS routes voor Garmin

De routes zijn vervaardigd in het door Here gefabriceerde kaartmateriaal, te weten City Navigator NT (kortweg CN NT) en City Navigator NTU. (CN NTU) Die laatste kent een afwijkende karakterset voor bijvoorbeeld Cyrillisch of Grieks.
Nu is de grap dat je, bij het verkrijgen van een route via derden, vaak géén idee hebt in welk materiaal de route is gemaakt  met als gevolg dat je GPS bij het laden de route opnieuw wil berekenen. En dat wil je zelf eigenlijk weer niet bij een toeristische of anderszins fraaie toerrit.
Hier zijn een aantal oplossingen voor, zoals het herberekenen van een duplicaat (geen kopie!) in Basecamp en, hetgeen veel simpeler is, het bestand in BaseCamp omzetten naar een track. In de meeste Garmins (Zumo 500 / 550 / 660 / 340 / 345 / 350 / 390 / 395 / 590 / 595 / BMW NAV IV / NAV V en NAV VI kun je dit spoor 1 op  1 omzetten naar een nieuwe en vrijwel correcte route ongeacht de gebruikte kaart. Het woordje “vrijwel” staat hier overigens niet voor niets omdat bij met name oudere bronbestanden een gewijzigd wegennet wat roet in het eten kan gooien. Ook wil de route nog wel eens terecht komen op bijvoorbeeld een N-weg terwijl de ernaast lopende ventweg de bedoeling was. Of andersom, dat kan ook.

Een handleiding tracks importeren/converteren is voor de meest gangbare GPS apparaten hier op te halen.


De 3 versies zijn en de daarbij behorende toestellen zijn:

1) City Navigator NT voor de Zumo’s 210, 220, 500, 550, 660 alsmede systemen als Montana, Streetpilots, GPSmap 276(Cx)/278 en de BMW Navigator IV of BMW Navigator Adventure.

2) City Navigator NTU voor de Zumo’s 340, 345, 350, 390, 395, 590, 595 en BMW Navigator V, VI of BMW Navigator Street

Genoemde versies hebben standaard ook nog een jaartal met volgnummer zodat je bijvoorbeeld versie CN 2018.20 NTU of CN 2018.20 NT tegenkomt.  Let wel, het scheelt méér dan alleen maar die “U”.  Beide versies hebben een eigen kaartnummer  dus de routes zijn niet uitwisselbaar. Zie ook dit bericht.

3) Tracks  (ook “spoor” genoemd), voor vrijwel alle genoemde Garmin GPSsen (behalve de Zumo’s 210 en 220) en voor TomTom Rider 40/42/400/410/420 of 450.


Hou er ook rekening mee:

  1. dat het best even kan duren voordat de routes/tracks zijn ingeladen in je GPS. Vergeet eventueel niet om bij de oudere systemen (genoemd bij de NT-versie) de meegezonden waypoints ook te importeren zodat deze bij het naderen ook zichtbaar worden op het scherm. Daarnaast zijn de waypoints dan direct te gebruiken voor een rechtstreekse route, indien nodig.
  2. dat bij sommige (oudere) Garmin systemen het apparaat toch gaat herberekenen als je terug rijdt op je route, ook al heb je dat automatisch herberekenen uitgezet. En dat laatste moet je sowieso doen als je een route gaat rijden die gebaseerd is op een geconverteerd track. Dit “herberekenen” kan je namelijk ook overkomen bij het rijden in het geaccidenteerd terrein bijvoorbeeld als je met haarspeldbochten omhoog of omlaag rijdt ook al staat herberekenen uit! Door het herberekenen ontstaat er een nieuwe route die, door het ontbreken van de gebruikelijke viapunten in een track, rechtstreeks naar het eindpunt gaat. En als je die route gaat volgen, dan kan de toer wel eens snel afgelopen zijn. De remedie is eigenlijk gewoon even de huidige route stoppen en vervolgens opnieuw inladen maar doe dat wel als je nog op de route bent.

 

Valse start

Ook bij het starten van een route om deze te gaan rijden, kan het soms nog wel fout gaan met de Garmin serie 340/345/350/390/395/590/595 en de BMW NAV V & VI ondanks dat hetzelfde kaartmateriaal van route of gps is gebruikt. En dat geldt ook bij het starten van een omgerekend spoor.

Dat heeft namelijk te maken met waar je zelf staat èn met het startpunt van de route. Indien de afstand verder weg is dan pakweg 20 meter, dan ben je dus niet “op de route” en als je dan kiest voor het eindpunt om te navigeren, dan maakt de gps een eigen berekening naar het eindpunt wat altijd zal afwijken van de geplande route. Bij een rondrit ben je dan echt heel snel klaar. Als die berekening inderdaad gebeurt, beëindig dan deze poging en start opnieuw maar kies er dan vervolgens voor  om de route te starten naar het beginpunt. De Garmin maakt dan een (meestal korte) route naar het beginpunt en plakt daar op de kaart al direct de gewenste route achteraan.
Nu kan het rijden beginnen en mocht er geen navigatiestem te horen zijn, dan is toch het startpunt gemist en moet je, als je nu wèl op de route bent, deze stoppen en opnieuw starten, nu naar het eindpunt. Miep laat dan ook weer van zich horen.

 

Garmin Theme’s

Er zijn standaard een aantal thema’s meegeleverd met de huidige generatie Garmins en ook daar kun je best wel wat mee doen. Zo zijn bij diverse thema’s de route- of tracklijn aangepast voor een betere zichtbaarheid.

Op deze site zijn thema’s beschikbaar waarbij de kleur of de rand van de routelijn is gewijzigd. Zo is er bijvoorbeeld het aangepaste thema “Oostenrijk” waarbij het randje van de routelijn is verdubbelt en van kleur verschiet zodra zon op- of ondergang daartoe het signaal geeft. Overdag is dat kantlijntje dus zwart, in het nacht-thema wit. Voor met name de duurdere Zumo’s, de 590/595 zijn eveneens thema’s beschikbaar met een verhoogd contrast. Onderaan de pagina het volledige lijstje geschikte Garmins.

Voorbeeld Oostenrijk dag

Voorbeeld Oostenrijk nacht

Via deze deze download –>  Themes <– krijg je 18 thema’s die door mij of derden zijn aangepast of zelfs vervaardigd. Het bestand, een ZIP-file, mag dan worden uitgepakt in de map: x:/themes/map/ op je Zumo of BMW NAV (niet geschikt voor oudere Zumo’s zoals de 210/220/550/660 serie, Montana, BMW NAV IV of oudere systemen waaronder GPSMap, StreetPilot, Quest etc.) De namen zijn uiteraard voor de GPSsen aangepast zodat de originele niet worden overschreven en de thema’s zijn in de Zumo of NAV onderaan het lijstje te vinden.
Wil je echter zelf aan de slag om het toch weer wat anders te krijgen, schroom niet en check de site van JaVaWA, want daar staat een tooltje klaar om direct aan de slag te gaan.
–> klik

Thema’s met aangepaste paarse routelijn:
Met zwart (overdag) of wit (‘s-nachts) randje zie bovenstaand voorbeeld:
-Oostenrijk (Öster-Rand)
-Denemarken (Dan-Rand)
-Nederland (Neder-Rand)
-Waypoint Thema (Waypoint-Rand)

Therma’s met rode routelijn:
-Oostenrijk Routekleur = Rood met zwart of wit randje
-Nederland (Neder-Rood) = Rood met zwart of wit randje

Bruni’s thema’s met extra brede paarse lijn met zwart of wit randje:
-Nederland (Neder-BrePa)
-Oostenrijk (Öster-BrePa)

Thema’s met extra brede rode lijn:
Met alleen in de nachtstand een wit randje.
-Oostenrijk (Öster-BreRo) = Rood, brede lijn
-Nederland (Neder-BreRo) = Rood, brede lijn

Hoog contrast thema speciaal voor de Zumo 590/595 met zwart of wit randje:
-High Visibility (HV-Rand)

Overige thema’s
-Navigon =Oranje met zwart randje
-Malden Night 1 = Rood met zwart of wit randje
-Malden Night 2 = Geel met rode rand en rood met witte rand

Als Öster-Rand maar nu ook met (extra) breed spoor
-Oostenrijk (Öster-RandSpoor2)
-Oostenrijk (Öster-RandSpoor3)

Als HV-Rand (voor Zumo 590/595) maar nu ook met (extra) breed spoor
-High Visibility (High_vis-RandSpoor2x)
-High Visibility (High_vis-RandSpoor3x)


Geschikt voor:
Garmin Zumo 340, 345, 350, 390, 395, 590 en 595
BMW Navigator V, Navigator VI en Navigator Street.