Verstoorde route

Wel eens gehad? Automatisch herberekenen staat echt helemaal uit en toch slaat de GPS ineens aan het rekenen. Ik werd daar zelf eens helemaal gestoord van. We waren toevallig in de Noord-Italiaanse bergen en ineens had ik er honderden kilometers bijgekregen terwijl ik slechts rustig aan het toeren was. Route stoppen en opnieuw laden was heel even de oplossing want m’n GPS ging gewoon wéér aan de slag.

Wat blijkt, ik heb de Smartphone Link App verbonden met m’n GPS en die geeft ook de eventuele wegafsluitingen, files etc. door. Nu had ik in de instellingen bij “Verkeer” ook de Verkeersinfo aangezet, niet wetende dat de GPS daarmee aan de gang gaat zodra deze een kans ziet bij een of andere onregelmatigheid. Vinkje weghalen bij het rijden van routes is dan ook de simpele oplossing hoewel ik mij blijf afvragen waarom herberekenen “uit” niet als zodanig wordt opgevat.

Wèl heb ik de verkeersinfo nog aanstaan bij de zgn. Kaartlagen want ik heb gemerkt dat een daar vermelde wegafsluiting dat vaak ook echt is. De file-meldingen (de pop-ups) in beeld neem ik dan maar voor lief.

En over die kaartlagen gesproken, vergeet niet de 3D flauwekul uit te zetten. Met name 3D-terrein is dan wel leuk bedoeld, maar het zicht op de GPS wordt daardoor een stuk minder, vooral in geaccidenteerd terrein.

 

.

Route herberekend en nòg fout.

Ik hoor wel eens, ik heb die route in BaseCamp herberekend met m’n eigen kaart, en nog claimt m’n Zumo dat de route in een andere kaartversie is gemaakt. Hoe kan dat?

Daar is een simpele verklaring voor hoewel ik moet toegeven dat ik daar in het begin ook helemaal gek van werd. Zo hadden wij een Zumo 350 en een Zumo 660 in huis waarvan de eerste met een NTU kaart werkte en de tweede met de NT kaart.
En dan maak je een route in NTU voor de Zumo 350 om deze daarna te dupliceren en te laten herberekenen in NT voor de Zumo 660.  Klaar, denk je dan. Maar bij het laden van de route gaat die Zumo 660 toch herberekenen, ook al staat herberekenen uit. Het blijkt dat bij het omzetten van de NTU naar de NT versie de in het routebestand opgenomen kaartversie NIET wordt gewijzigd waardoor de Zumo 660 meteen op het verkeerde been wordt gezet.

De oplossing is simpel:
Na het dupliceren van de route en voordat deze wordt herberekend op de juiste kaart moet de route even worden gewijzigd qua profiel naar het profiel “Direct”. Deze bevat feitelijk alleen de punten en een directe lijn tussen die punten, dus bij het kiezen van “Direct” worden de dan onnodige kaartgegevens verwijderd. Die hebben in dit profiel namelijk geen nut. Na deze aktie kan het profiel in BaseCamp weer worden teruggezet naar het bij de oorspronkelijke route gebruikte profiel en kan de route nu worden herberekend met de gewenste kaartversie. En dan gaat het goed.

 

 

 

 

 

Halverwege starten.

En dat is ook weer zoiets, hoe krijg je het voor elkaar om onderweg een route  halverwege te beginnen met je Garmin Zumo. En dat is best lastig. Hieronder is hoe ik dat doe.

In tegenstelling tot de oudere generatie Zumo’s krijg je de route niet fatsoenlijk in beeld na het opstarten, tenzij je kiest voor het beginpunt, want dan komt de route wèl in beeld maar maakt het toestel ook een route naar dat beginpunt. Kies je voor een van de andere punten (oranje vlaggetjes), dan maakt je GPS een route naar dat punt en gooit alles wat daarvoor zat weg. Kies je voor het eindpunt dan maakt de Zumo een heel nieuwe route naar het einde en dat wil je al helemaal niet.

Na de keuze voor het beginpunt komt de route wel compleet in beeld heb je de volgende keuzes. Of je gebruikt de door je toestel gemaakte aanrijroute naar het startpunt of je kiest ervoor om op zicht, dus op de kaart van je GPS, naar de route rijden. Dat is best te doen indien de afstand niet te groot is. Wel moet je, als je eenmaal op route bent, deze opnieuw starten als je ook de routebegeleiding wilt horen en zien want door het missen van het startpunt is dat gestopt.
Een andere oplossing zou kunnen zijn om in te zoomen op de route naar het punt waar je wilt starten. Heb je dat gevonden, zoom dan heel goed in zodat je een waypoint kunt plaatsen op de weg. Sla dat punt op, stop het navigeren van de route en maak vervolgens een nieuwe route naar je verse waypoint. Bij het einde sta je dan op de route en kun je deze gewoon opstarten. Bij een route met zachte punten kun je de route simpel vervolgen naar het eindpunt. Bij meerdere harde punten in het overzicht (Oranje vlaggetjes) is het wat lastiger om de juiste te kiezen, maar zodra je merkt dat het verkeerd zit, kun je altijd opnieuw de route starten of met de daartoe bestemde knop een vlaggetje overslaan.

Een andere methode is om in het menu ‘Navigatie’ de GPS simulator aan te vinken. Na het starten van de route naar het eerste punt van de lijst, en het beantwoorden met ‘nee’ op de vraag of je de route wilt simuleren,   kun je de simulator weer uitzetten, waarna de route in je toestel blijft staan. Je kunt dan vervolgens naar het gewenste startpunt rijden. Voor het overige geldt hetzelfde als hierboven beschreven.

 

 

 

MTP, JDM en GMTK.

Deze 3 afkortingen maken het leven met een GPS soms een beetje makkelijker en hieronder worden ze verklaard.

MTP settings

Er zijn een aantal extra mogelijkheden die het werken met de laatste series Garmin GPS makkelijker maken  en dat gaat dan over de Zumo’s en BMW NAV’s met de City Navigator NTU kaarten. Eén van de zaken gaat over de zichtbaarheid van de toestellen in je Windows omgeving. Deze is standaard heel erg beperkt en als je de Zumo als een ‘harde schijf’ zou willen zien, dus de mappenstructuur, dan zul je de zgn.  ‘Diagnostic page’ even moeten opzoeken. Deze zijn door Garmin verstopt omdat ze liever hebben dat je daar als leek vanaf blijft, maar als je een beetje verstand van Windows hebt en niet in het wilde weg allerlei zaken gaat wissen, dan kan dat  best.

Om er te komen zijn er 2 opties:
Allereerst  via het hoofdmenu op het “Volume” knopje drukken en daarna moet je even je duim in de rechter bovenhoek gedrukt houden. Na een aantal seconden verschijnt dan het extra menu. De tweede methode is, als de kaart zichtbaar is, om even op de “snelheid” te drukken waarna zich een compleet overzicht ontvouwt met tripmeters en snelheden. Hou nu de duim een aantal seconden gedrukt op de grote snelheidsmeter midden in het scherm, en ook dan ontvouwt zich het extra menu:

Even met de pijl naar beneden en zien we de MTP Settings verschijnen:

Na het kiezen van MTP Settings zien we de volgende opties:

MTP Auto Detect is de standaard setting van Garmin. Kies je voor Mass Storage of voor een éénmalige Mass Storage setting, dan is de Garmin volledig zichtbaar in Windows, op een paar verborgen mappen na.


Voor de in 2020 op de markt gekomen Zumo XT is het net weer even anders want Garmin heeft het nodig gevonden om “Mass Storage” niet meer mogelijk te maken en zelfs vonden ze het nodig om de belangrijkste map “.System” te verbergen. Daarin vind je bijvoorbeeld de kaarten terug en omdat er blijkbaar een beperking zit in het aantal kaarten dat het menu van de Zumo XT weergeeft, kun je hier bijvoorbeeld de minder zinvolle kaarten zoals Parkopedia of Foursquare onzichtbaar maken door bijv. de extentie “img” te veranderen in “bak”. Dit maakt het mogelijk dat een andere kaart zoals een kaart van OpenStreetMaps of de OnrouteMotorKaart wel zichtbaar is. Alleen jammer dat na een kaartupdate hetzelfde weer moet gebeuren.   Om nu deze truc uit te halen kun je “.System” via het verborgen menu zichtbaar maken op je PC. Het openen van dat menu gaat op dezelfde wijze als boven omschreven en dan krijg je het volgende:

Via “Configuration and Setting” kom je dan bij het volgende scherm:

Druk hier op “MTP Settings” en dan kun je een vinkje plaatsen bij “Show .System”.


JDM – JaVaWa’s Device Manager

Met dit product van Hollandse bodem kunnen we nazien of een toestel fouten bevat, welke kaarten zich op het toestel bevinden en bepalen we de zichtbaarheid van het toestel in BaseCamp. Want het is natuurlijk vervelend als je de kaarten ook op de PC hebt geladen en deze elke keer dubbel verschijnen als je de BaseCamp opent en je de GPS aan de PC koppelt. (Let op, dit programma werkt niet op de Zumo XT!)

Na het opstarten van JaVaWa’s Device Manager (kortweg JDM) zie je het volgende scherm nadat JDM een inventarisatie hebt gemaakt van je gekoppelde GPS.

Eventuele fouten worden op dit scherm al gemeld. Na het klikken op ‘Beheer Kaarten’ kom je een overzicht tegen van alle op de het apparaat geladen kaarten met daarbij een aanduiding of deze kaart zichtbaar is in BaseCamp hetgeen in het voorbeeld wordt bevestigd door het bruine bolletje achter de kaart informatie. Na een muisklik in de linker bovenhoek ‘Zichtbaar in BaseCamp’ kan de zichtbaarheid worden gewijzigd. Het bolletje bij de kaartinformatie zal vervolgens verdwijnen.

Er zijn nog een aantal andere zaken die met dit programma gedaan kunnen worden zoals het maken van een back-up van je Garmin, het verwijderen of verplaatsen van kaarten  en zelfs het maken van een rapportage van de inhoud/status van je GPS bij onduidelijke problemen, bij voorkeur via hèt GPS forum Waypoint (zie ook ‘Links’)


JaVaWa’s GMTK

En of dat nu voor ‘Garmin Map Tool Kit’ staat, of  ‘Garmin Migration Tool Kit of ‘Garmin Map Transfer Kit’ is niet belangrijk. Wat ook dit is een leuk pakket met tal van mogelijkheden, maar nu gebaseerd op de PC kant. Ikzelf gebruik het voor een aantal zaken waaronder het maken van een back-up van een net geïnstalleerde kaart die ook op een andere pc terecht moet komen.(1)  Dat werkt via ‘Herstel’ nl. sneller dan opnieuw een download via Garmin Express en het programma zorgt er meteen voor dat de bijbehorende sleutelcodes meekomen. Ook kun je er kaarten mee verplaatsen of verwijderen (2) hoewel ik dat laatste zelf liever via het configuratiescherm van Windows doe (Programma’s en Onderdelen).

Ook het gebruik van Codes (3) kan erg handig zijn indien er per ongeluk iets fout gaat met de installatie van een nieuwe kaart. Vraag mij niet hoe het kan, maar soms komt de sleutel niet mee op toestel of pc. Indien dat bij een van beide wel is gelukt, dan is de code via dit pakket over te hevelen.

En ook nog even iets over de projectiehoek. We kijken nl. onder een bepaalde hoek naar de kaart in BaseCamp en dat geeft toch een bepaalde vertekening. Via de optie Extra (4) kun je die zgn. projectiehoek aanpassen. De door de specialisten van het Waypoint forum geadviseerde instelling is hieronder te zien, nl. 52 graden. Standaard staat de projectiehoek op 35 graden.


 

Valse start.

Ook bij het starten van een route om deze te gaan rijden, kan het soms nog wel fout gaan met de Garmin serie Zumo 340/345/346/350/390/395/396/590 en 595 en de BMW NAV V & VI ondanks dat hetzelfde kaartmateriaal van route of gps is gebruikt. En dat geldt ook bij het starten van een omgerekend spoor.

Dat heeft namelijk te maken met waar je zelf staat, met het startpunt van de route en de nauwkeurigheid van de satellietontvangst.

Met name het laatste wil nog wel eens een probleem zijn als je het navigatie apparaat net aanzet en ook meteen de route start. Indien de satellieten op dat moment nog niet bij je GPS “in beeld” zijn, dan gaat het niet direct lukken. Check op het hoofdmenu of er een goede ontvangst is waarbij je ook nog je vinger even op het grafiekje kunt houden.

Je krijgt dan het volgende scherm waarop duidelijk te zien is hoe het ermee staat. In mijn voorbeeld moet ik echt nog even wachten op de satellieten of ervoor zorgen dat de blik naar boven niet teveel wordt gehinderd door bijv. huizen, rotsen of een dik bladerdek.

Ook als de afstand tussen je GPS positie en het startpunt verder weg is dan pakweg 20 meter heb je een probleem. Dan ben je dus niet “op de route” en als je dan kiest voor het eindpunt om te navigeren, dan maakt de gps een eigen berekening naar het eindpunt wat altijd zal afwijken van de geplande route. Bij een rondrit ben je dan echt heel snel klaar. Als die berekening inderdaad gebeurt, beëindig dan deze poging en start opnieuw maar kies er dan vervolgens voor  om de route te starten naar het beginpunt. De Garmin maakt dan een (meestal korte) route naar het beginpunt en plakt daar op de kaart al direct de gewenste route achteraan.
Nu kan het rijden beginnen en mocht er geen navigatiestem te horen zijn en zie je ook nog geen pijlen, dan is toch het startpunt gemist en moet je, als je nu wèl op de route bent, deze stoppen en opnieuw starten, nu naar het eindpunt. Miep laat dan ook weer van zich horen.

 

MyRouteApp, waarom niet?

Nu ben ik tot op heden een fervent BaseCamp aanhanger, maar ik moet zeggen dat MyRouteApp zich heel voorspoedig ontwikkelt. Want daar zitten inmiddels, en dan heb ik het alleen over de “Gold”-versie, een aantal aardige zaken in. Zo heb je niet alleen keuze uit de diverse kaarten, maar kun je ook heel snel schakelen naar Streetview, voor zover in het land aanwezig. Ook gebruik ik nu veelvuldig de Michelinkaart als overlay (al beschikbaar in de basisversie), en dat geeft veel meer details over fraaie wegen en pashoogtes. Qua routering maak je dan overigens gebruik van de kaart die onder de Michelin kaart ligt want een overlay is er alleen voor het zicht. Ik gebruik als onderliggende kaart altijd de TomTom kaart omdat de mate van gewenste kronkelwegen en/of hoogteverschillen met die kaart zijn aan te vinken.

Kijk maar eens naar de volgende plaatjes voor de verschillen qua kaart opbouw. Ik heb alleen maar de kaart gewisseld dus niet de mate van in- of uitzoomen gewijzigd. Let op de verschillen in detailniveau. Allereerst de standaard TomTom kaart:

De door Garmin gebruikte kaart (Here) met reliëf en veel meer dorpjes:

en dan met de Michelin overlay:

Bij de laatste zien we aan sommige wegen een groene rand toegevoegd en die zit daar niet voor niets. Michelin geeft hiermee aan dat het een weg betreft die qua omgeving zeer de moeite waard is.

Ook in de bergen zien we de verschillen, zoals in de volgende plaatjes van de Dolomieten bij Selva di Gardena (Wolkenstein). Allereerst weer de TomTom kaart, inclusief 1 pas:

de Garmin kaart, zonder passen: 

en tot slot weer de overlay van de Michelinkaart alwaar we 4 passen in dat gebied zien verschijnen: 

Daarnaast is de manier waarom MRA omgaat met Streetview veel handiger dan voorheen bij BaseCamp (de voorlaatste versie!), simpelweg omdat je tijdens het maken van de route snel kunt schakelen of het allemaal wel zo interessant is als je hoopt. Druk je op de Streetview knop, dan zie je een blauwe lijn over alle wegen waarop het Google autootje heeft gereden. Het samengestelde plaatje hieronder laat een gebied zien met en zonder blauwe lijn:

Als je vervolgens op zo’n lijn klikt met de muis, dan opent zich Streetview ter plekke en kun je zelfs de pijl, in het kleine kader, die aangeeft welke kant je op kijkt, laten draaien.

Klik op het plaatje voor een grotere versie

Jammer dat landen als Duitsland en Oostenrijk (en zo zijn er nog een paar) heel beperkt toestemming hebben verleend om Streetview te realiseren.

Zoals opgemerkt gebruik ik  de “Gold”-versie” waar alles zo’n beetje wel in zit want de “Basic”-versie is er de laatste jaren niet op vooruit gegaan. Dat komt vooral omdat Google een prijskaartje aan Google Maps heeft gehangen waardoor dat niet meer gratis onder te brengen is in de  “Basic”-versie. En daarmee is ook Streetview jammer genoeg verdwenen. Voor wat betreft het maken van een route kun je alleen nog gebruik maken van Open Street Maps en daarbij werkt de overlay van de Michelin kaart gelukkig ook, dus dat is een bonuspunt. Qua instellingen kun je verder niets op het gebied van kronkelwegen en/of hoogteverschillen, wèl kun je een voorkeur uitspreken bij route opties voor “Offroad” maar dat is dan ook alles.

Garmin routes, tracks & TomTom tracks.

Algemeen

Routes komen voor de motorrijders doorgaans in 5 verschillende vormen beschikbaar, waarvan 1 exemplaar de aloude papieren versie voor de vertrouwde route-rol is, 1 voor alle TomTom Riders als ITN bestand en de overige 3 voor Garmin GPS toestellen alsmede voor de TomTom 40/42/400/410/450/550 serie in een “.gpx”-bestand. De minder verspreide exoten voor Tripy of Google Earth laat ik verder buiten beschouwing. Met behulp van BaseCamp of  zelfs Verkenner zijn er diverse methodes om deze bestanden eenvoudig in het toestel te laden. Over Mapsource, waarmee nog de oudere Garmin toestellen kunnen worden bediend, zullen we het hier niet meer hebben.


Goed, naast het papierwerk en ITN dus 3 verschillende GPX versies en welke je nodig hebt is meestal afhankelijk van het aanwezige kaartmateriaal in de GPS.

GPS routes voor TomTom

Voor het gebruik van de alom gebruikte GPX bestanden (en dat is toch de standaard voor o.a. routes) is er eigenlijk maar 1 echt geschikt voor de TomTom en dan ook nog alleen voor de hierboven genoemde serie Riders. En binnen dat bestand zou eigenlijk alleen maar een track (=spoor) aanwezig moeten zijn want slechts die zal conform de intenties van de routemaker door de Rider volledig worden omgezet, afhankelijk van het aanwezige wegennet op de kaart.  Bij gebruik van een Garmin route bestand worden alleen de via-punten gebruikt om de te gebruiken wegen te selecteren met daarbij een uiteraard een compleet nieuwe berekening door de Rider afhankelijk van de instellingen van het toestel.


GPS routes voor Garmin

De routes zijn vervaardigd in het door Here gefabriceerde kaartmateriaal, te weten City Navigator NT (kortweg CN NT) en City Navigator NTU. (CN NTU) Die laatste kent een afwijkende karakterset voor bijvoorbeeld Cyrillisch of Grieks.
Nu is de grap dat je, bij het verkrijgen van een route via derden, vaak géén idee hebt in welk materiaal de route is gemaakt  met meestal als gevolg dat je GPS bij het laden de route opnieuw wil berekenen. En dat wil je zelf eigenlijk weer niet bij een toeristische of anderszins fraaie toerrit.
Hier zijn een aantal oplossingen voor, zoals het herberekenen van een duplicaat (geen kopie!) in Basecamp (zie ook hier) en, hetgeen veel simpeler is, het bestand in BaseCamp omzetten naar een track. In de meeste Garmins Zumo’s (behalve de 210/220) en BMW Navigator IV, V en VI kun je dit spoor 1 op  1 omzetten naar een nieuwe en vrijwel correcte route ongeacht de gebruikte kaart. Het woordje “vrijwel” staat hier overigens niet voor niets omdat bij met name oudere bronbestanden een gewijzigd wegennet wat roet in het eten kan gooien. Ook wil de route nog wel eens terecht komen op bijvoorbeeld een N-weg terwijl de ernaast lopende ventweg de bedoeling was. Of andersom, dat kan ook.

Een handleiding tracks importeren/converteren is voor de meest gangbare GPS apparaten hier op te halen.


De 3 versies zijn en de daarbij behorende toestellen zijn:

1) City Navigator NT voor de Zumo’s 210, 220, 500, 550, 660 alsmede systemen als Montana, Streetpilots, GPSmap 276(Cx)/278 en de BMW Navigator IV of BMW Navigator Adventure.

2) City Navigator NTU voor de Zumo’s 340, 345, 346, 350, 390, 395, 396, 590, 595 en BMW Navigator V, VI of BMW Navigator Street

Genoemde versies hebben standaard ook nog een jaartal met volgnummer zodat je bijvoorbeeld versie CN 2018.20 NTU of CN 2018.20 NT tegenkomt.  Let wel, het scheelt méér dan alleen maar die “U”.  Beide versies hebben een eigen kaartnummer  dus zijn de routes niet uitwisselbaar. Zie ook dit bericht.

3) Tracks  (ook “spoor” genoemd), voor vrijwel alle genoemde Garmin GPSsen (behalve de Zumo’s 210 en 220) en voor TomTom Rider 40/42/400/410/420/450 of 550.


Hou er ook rekening mee:

  1. dat het best even kan duren voordat de routes/tracks zijn ingeladen in je GPS. Vergeet eventueel niet om bij de oudere systemen (genoemd bij de NT-versie) de meegezonden waypoints ook te importeren zodat deze bij het naderen ook zichtbaar worden op het scherm. Daarnaast zijn de waypoints dan direct te gebruiken voor een rechtstreekse route, indien nodig.
  2. dat bij sommige (oudere) Garmin systemen het apparaat toch gaat herberekenen als je terug rijdt op je route, ook al heb je dat automatisch herberekenen uitgezet. En dat laatste moet je sowieso doen als je een route gaat rijden die gebaseerd is op een geconverteerd track. Dit “herberekenen” kan je namelijk ook overkomen bij het rijden in het geaccidenteerd terrein bijvoorbeeld als je met haarspeldbochten omhoog of omlaag rijdt ook al staat herberekenen uit! Door het herberekenen ontstaat er een nieuwe route die, door het ontbreken van de gebruikelijke viapunten in een track, rechtstreeks naar het eindpunt gaat. En als je die route gaat volgen, dan kan de toer wel eens snel afgelopen zijn. De remedie is eigenlijk gewoon even de huidige route stoppen en vervolgens opnieuw inladen maar doe dat wel als je nog op de route bent.

 

Garmin en de Apple Bin.

En dit bericht is met name bestemd voor de bezitters van een Garmin/BMW GPS die ook wel eens een door een Motorclub uitgezette toerrit rijden.

En dat ken je dan wel, je krijgt de route vaak ter plaatse op je GPS geladen, na het voldoen van het inschrijfgeld. En als de club dan een Apple computer gebruikt, dan kun je daar later last van krijgen omdat een later gewist route bestand in een Apple prullebak terecht kan komen die bij het afsluiten van de USB verbinding door de Apple is aangemaakt. En die bewuste route kun je dan in de Reisplanner blijven wissen, maar die krijg je niet weg. Daarnaast kun je problemen krijgen met het afsluiten van je GPS apparaat.

Op JaVaWa.nl is te vinden hoe je het probleem kunt tackelen en is er zelfs een programma te downloaden die dit voor je oplost.

De verborgen Apple bestanden zijn:

.fseventsd ———- map
.Trashes ———— map
._.Trashes ———- bestand
.VolumeIcon.icns —- bestand

 

 

Track omzetten naar een route.

Je kent het vast wel, krijg je een keer een leuke tocht als gpx aangeboden en dan blijkt het een track (of spoor) te zijn. En hoe kun je die “verbouwen” zodat deze start en/of eindigt waar jij dat wilt.

Nu kun je met een van de tooltjes gaan knippen en eventueel ook weer  samenvoegen en met het tooltje “punt verplaatsen” kun je, als je van monnikenwerk houdt, punt voor punt verplaatsen, maar daar is natuurlijk geen beginnen aan. Gelukkig is er ook nog een andere manier in BaseCamp want daar kun je met de volgende stappen het spoor weer omzetten naar een route. Daarna kun je gewoon die route naar hartelust aanpassen en dat is een stuk eenvoudiger, zeker als je het daarbij behorende deel van mijn cursus even doorneemt.

De 5 stappen.
  1. Op de werkbalk moet je allereerst het profiel “Direct” kiezen: 
  2. Vervolgens klik je op het spoor met de rechter muisknop en kies je voor “Route maken op basis geselecteerd spoor”.
  3. Bij het dan verschijnende pop-up schermpje kun je het gewenste aantal via-punten opgeven, bijvoorbeeld 50.
  4. Na het klikken op “OK” maakt BaseCamp vervolgens een route aan. Deze bestaat nu nog uit rechte lijnen tussen de punten, maar dat wordt veroorzaakt door het gebruikte profiel “Direct”.
  5. Dubbelklik op de route in het veld aan de linker onderzijde en kies nu het voor deze route gewenste profiel en verander meteen even de kleur van deze route om het verschil tussen route en spoor goed te kunnen zien.

Nu zal deze route, vergeleken met het originele spoor, best nog wel ergens afwijken maar dat is op zich eenvoudig te corrigeren met de tooltjes “invoegen” of “punt verplaatsen”. Dit is deels te ondervangen door meer via-punten op te geven, maar voor een doorsnee route zou 50 via-punten wel genoeg moeten zijn. 

Maar er is een aandachtspuntje.

Want er zit ook een klein nadeel aan deze methode, want BaseCamp past meteen een setting aan in de instellingen van het programma en dat kun je terugvinden via het menu Bewerken / Opties (of direct via Ctrl-O) en daarna “Toesteloverdracht.”

Het vinkje bij “Sporen overbrengen” moet weggehaald worden want anders wordt elk spoor dat naar je GPS wordt overgebracht beperkt tot het hier vermelde aantal punten. En geloof mij, dat wil je echt niet gebruiken als basis als je dat spoor in je toestel wilt omzetten naar een route.

 

 

Garmin Theme’s.

Er zijn standaard een aantal thema’s meegeleverd met de huidige generatie Garmins en ook daar kun je best wel wat mee doen. Zo zijn bij diverse thema’s de route- of tracklijn aangepast voor een betere zichtbaarheid.

Op deze site zijn thema’s beschikbaar waarbij de kleur of de rand van de routelijn is gewijzigd. Zo is er bijvoorbeeld het aangepaste thema “Oostenrijk” waarbij het randje van de routelijn is verdubbelt en van kleur verschiet zodra zon op- of ondergang daartoe het signaal geeft. Overdag is dat kantlijntje dus zwart, in het nacht-thema wit. Voor met name de duurdere Zumo’s, de 590/595 zijn eveneens thema’s beschikbaar met een verhoogd contrast. Onderaan de pagina het volledige lijstje geschikte Garmins.

Voorbeeld Oostenrijk dag

Voorbeeld Oostenrijk nacht

Via deze deze download –> Themes <– krijg je 20 thema’s die door mij of derden zijn aangepast of zelfs vervaardigd. Het bestand, een ZIP-file, mag dan worden uitgepakt in de map: x:/themes/map/ op je Zumo of BMW NAV (niet geschikt voor oudere Zumo’s zoals de 210/220/550/660 serie, Montana, BMW NAV IV of oudere systemen waaronder GPSMap, StreetPilot, Quest etc.) De namen zijn uiteraard voor de GPSsen aangepast zodat de originele niet worden overschreven en de thema’s zijn in de Zumo of NAV onderaan het lijstje te vinden.
Wil je echter zelf aan de slag om het toch weer wat anders te krijgen, schroom niet en check de site van JaVaWA, want daar staat een tooltje klaar om direct aan de slag te gaan.
–> klik

Thema’s met aangepaste paarse routelijn:
Met zwart (overdag) of wit (‘s-nachts) randje zie bovenstaand voorbeeld:
-Oostenrijk (Öster-Rand)
-Denemarken (Dan-Rand)
-Nederland (Neder-Rand)
-Waypoint Thema (Waypoint-Rand)

Therma’s met rode routelijn:
-Oostenrijk Routekleur = Rood met zwart of wit randje
-Nederland (Neder-Rood) = Rood met zwart of wit randje

Bruni’s thema’s met extra brede paarse lijn met zwart of wit randje:
-Nederland (Neder-BrePa)
-Oostenrijk (Öster-BrePa)

Thema’s met extra brede rode lijn:
Met alleen in de nachtstand een wit randje.
-Oostenrijk (Öster-BreRo) = Rood, brede lijn
-Nederland (Neder-BreRo) = Rood, brede lijn

Hoog contrast thema speciaal voor de Zumo 590/595 met zwart of wit randje:
-High Visibility (HV-Rand)

Overige thema’s
-Navigon =Oranje met zwart randje
-Malden Night 1 = Rood met zwart of wit randje
-Malden Night 2 = Geel met rode rand en rood met witte rand

Als Öster-Rand maar nu ook met (extra) breed spoor
-Oostenrijk (Öster-RandSpoor2)
-Oostenrijk (Öster-RandSpoor3)
-Suomi (Suomi-RandSpoor2)
-Suomi (Suomi-RandSpoor3)
-Nederland (Neder-RandSpoor3)
-Michelin (Michelin_RandSpoor3)
-Yellow (Yellow_RandSpoor3)

Als HV-Rand (voor Zumo 590/595) maar nu ook met (extra) breed spoor
-High Visibility (High_vis-RandSpoor2x)
-High Visibility (High_vis-RandSpoor3x)

Extra en niet aangepastMichelinYellow


Geschikt voor:
Garmin Zumo 340, 345, 350, 390*), 395*), 590, 595 en Zumo XT
BMW Navigator V, Navigator VI en Navigator Street.

*) De dubbele of 3-dubbele sporen lijken niet te werken op een Zumo 39X en zijn op de Zumo XT sinds firmware update 5.9 niet meer nodig omdat deze op het toestel zelf kan worden aangepast. Hoewel, als je ze nog breder wilt om ze onder de routelijn zichtbaar te maken….