Valse start.

Ook bij het starten van een route om deze te gaan rijden, kan het soms nog wel fout gaan met de Garmin serie Zumo 340/345/346/350/390/395/396/590 en 595 en de BMW NAV V & VI ondanks dat hetzelfde kaartmateriaal van route of gps is gebruikt. En dat geldt ook bij het starten van een omgerekend spoor.

Dat heeft namelijk te maken met waar je zelf staat, met het startpunt van de route en de nauwkeurigheid van de satellietontvangst.

Met name het laatste wil nog wel eens een probleem zijn als je het navigatie apparaat net aanzet en ook meteen de route start. Indien de satellieten op dat moment nog niet bij je GPS “in beeld” zijn, dan gaat het niet direct lukken. Check op het hoofdmenu of er een goede ontvangst is waarbij je ook nog je vinger even op het grafiekje kunt houden.

Je krijgt dan het volgende scherm waarop duidelijk te zien is hoe het ermee staat. In mijn voorbeeld moet ik echt nog even wachten op de satellieten of ervoor zorgen dat de blik naar boven niet teveel wordt gehinderd door bijv. huizen, rotsen of een dik bladerdek.

Ook als de afstand tussen je GPS positie en het startpunt verder weg is dan pakweg 20 meter heb je een probleem. Dan ben je dus niet “op de route” en als je dan kiest voor het eindpunt om te navigeren, dan maakt de gps een eigen berekening naar het eindpunt wat altijd zal afwijken van de geplande route. Bij een rondrit ben je dan echt heel snel klaar. Als die berekening inderdaad gebeurt, beëindig dan deze poging en start opnieuw maar kies er dan vervolgens voor  om de route te starten naar het beginpunt. De Garmin maakt dan een (meestal korte) route naar het beginpunt en plakt daar op de kaart al direct de gewenste route achteraan.
Nu kan het rijden beginnen en mocht er geen navigatiestem te horen zijn en zie je ook nog geen pijlen, dan is toch het startpunt gemist en moet je, als je nu wèl op de route bent, deze stoppen en opnieuw starten, nu naar het eindpunt. Miep laat dan ook weer van zich horen.